Sla over en ga direcht naar de inhoud van deze pagina

Actueel


<h1>Planet Proof Lelies</h1>

22-02-2018

Planet Proof Lelies

Op 31 oktober 2017 heeft Lily Company BV als eerste lelie bloembollen producerend bedrijf het Planet Proof label gekregen.

Met Planet Proof werkt Lily Company BV aan het bereiken vaneen aantal duurzaamheidsdoelen van het Platform duurzame handel bloembollen en vaste planten betreffende;
◦Energie
◦Productie en Consumptie
◦Klimaat
◦Water
◦Bodem, Landschap en Biodiversiteit

Vooralsnog zijn er een beperkt aantal Planet Proof cultivars beschikbaar maar wij hopen dit aantal de komende jaren gestaag te kunnen uitbreiden.

Om de gestelde doelen te verwezenlijken heeft Lily Company BV zich, samen met de belangrijkste spelers in de bloembollenmarkt, gecommitteerd aan het “Manifest platform duurzame handel bloembollen en vaste planten” opgesteld door de Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten “Anthos”.

In dit manifest staan de volgende afspraken:

1. Wij betrekken de producenten van bloembollen en vaste planten actief bij het realiseren van onze doelstellingen en wij ondersteunen hen bij de transitie naar Planet Proof en de benodigde certificeringen die daarbij horen. Samen met hen streven wij er ook naar om het gebruik van neonicotinoïden en andere schadelijke, maar door de wet wel toegestane middelen terug te dringen en te investeren in onderzoek betreffende productveiligheid voor mens en milieu;

2. Om de keten verder te verduurzamen en de kwaliteit daar in te waarborgen, werken wij samen met de betreffende stakeholders in de sector, waaronder producenten, retailers, consumenten organisaties, certificerende organisaties en controle- en kennis instellingen;

3. Voor de ontwikkeling en de exploitatie van hetkwaliteits- en duurzaamheidsprogramma maken wij gebruik van de kennis en het netwerk van de brancheorganisatie Anthos en de onderzoeksorganisatie iBulb.

4. Onafhankelijk van de ontwikkelingen in de markt zullen aspecten op het gebied van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het duurzaamheidsprogramma worden gewaarborgd;

5. Het toezicht op de deelnemende bedrijven zal door de onafhankelijke instanties SMK/Planetproof (Stichting Milieukeur) en de MPS-groep worden uitgevoerd.

« Terug naar Actueel